Alumniteatteri ry:n toiminta perustuu yhdistyskokouksessa vahvistettuihin arvoihin ja periaatteisiin

1. Avoin yhteisöllisyys

 

Alumniteatteri ry. haluaa luoda eri ikäisille ja - taustaisille mahdollisuuksia osallistua kulttuurin ja taiteen tekemiseen, sekä kokea yhteenkuuluvuutta. Toiminnassaan yhdistys pyrkii avoimuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun,  sekä yhteisölliseen kokemukseen. 

2. Tuki ja yhteistyö

 

Alumniteatteri ry. pyrkii toiminnallaan auttamaan ja tukemaan eri kulttuurialojen tekijöitä toteuttamaan produktioita, tapahtumia, esityksiä ja muuta toimintaa. Yhdistys on myös sitoutunut omalta osaltaan edistämään laajaa monitaiteellista yhteistyötä ja verkostoitumista. 

3. Kestävä kehitys

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ekologisesti kestävän elintavan saavuttaminen ovat ihmiskunnan suurimmat haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Alumniteatteri ry. pyrkii huomioimaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja etsimään ympäristöystävällisiä keinoja taiteen ja kulttuurin toteuttamiseen.

ARVOT & PERIAATTEET

OTA YHTEYTTÄ

LEhdotus produktiosta, yhteistyöstä tai tapahtumasta? Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, tai yhdistyksemme jäseneksi?

Mikä tahansa asiasi onkaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Tapoonlahdenkuja 2   34240 Kämmenniemi