Alumniteatteri ry:n toiminta perustuu yhdistyskokouksessa vahvistettuihin arvoihin ja periaatteisiin

1. Avoin yhteisöllisyys

 

Alumniteatteri ry. haluaa luoda eri ikäisille ja - taustaisille mahdollisuuksia osallistua kulttuurin ja taiteen tekemiseen, sekä kokea yhteenkuuluvuutta. Toiminnassaan yhdistys pyrkii avoimuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun,  sekä yhteisölliseen kokemukseen. 

2. Tuki ja yhteistyö

 

Alumniteatteri ry. pyrkii toiminnallaan auttamaan ja tukemaan eri kulttuurialojen tekijöitä toteuttamaan produktioita, tapahtumia, esityksiä ja muuta toimintaa. Yhdistys on myös sitoutunut omalta osaltaan edistämään laajaa monitaiteellista yhteistyötä ja verkostoitumista. 

3. Kestävä kehitys

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ekologisesti kestävän elintavan saavuttaminen ovat ihmiskunnan suurimmat haasteet nyt ja tulevaisuudessa. Alumniteatteri ry. pyrkii huomioimaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja etsimään ympäristöystävällisiä keinoja taiteen ja kulttuurin toteuttamiseen.

ARVOT & PERIAATTEET

Alumniteatteri ry.

2922146-4

alumniteatteri@gmail.com

Tapoonlahdenkuja 2

34240 Kämmenniemi

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon